ORGANISATIE ADVIES

Investeren in je mensen is investeren in de toekomst.

Iedere onderwijsorganisatie heeft te maken met onvermijdelijke en complexe veranderkrachten, die zich momenteel met grote snelheid in de samenleving ontvouwen. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zichzelf en de wereld leren kennen en zich alle kennis van de wereld eigen kunnen maken. Dit vraagt van organisaties om hier adequaat op te acteren.

Als duurzaam leider:

 • Geef je leiding vanuit hoofd, hart en handen;
 • Ben je steeds weer op zoek naar de juiste balans tussen persoonlijke, organisatorische, sociale, morele, ethische, ecologische én economische belangen;
 • Ben je vanuit het hier en nu gericht op de toekomst, met als doel kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen in een organisatie met een veilige cultuur en een heldere structuur;
 • Investeer je duurzaam in de kwaliteit van jouw huidige en nieuwe medewerkers en in de relatie met de gemeenschap om jouw organisatie heen;
 • Heb je het lef om van de gebaande paden te gaan, uitdagingen aan te gaan waarvan je op dit moment nog niet exact weet waar het eindigt. Maar wel steeds gericht op het beste voor jouw organisatie, jouw medewerkers en de kinderen;
 • Baseer je je op het Rijnlands denken, op de pijlers Verbinden, Vertrouwen, Vakmanschap en Inspiratie;
 • Geef je leiding aan een organisatie:
  • Waar zelfsturing en eigenaarschap zorgt voor autonome, proactieve, samenwerkende, professionele, tevreden en gelukkige medewerkers, die elke dag weer het beste uit zichzelf en de kinderen halen;
  • Waarin gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevoeld en uitgedragen;
  • Waar teams elkaar aanvullen en stimuleren om samen waarde te creëren en de goede dingen te doen voor de organisatie;
  • Waar persoonlijke en professionele groei vanzelfsprekend is, wordt gedacht in kansen en oog is voor talenten. Waar de ruimte is voor medewerkers om zichzelf te ontwikkelen. Daar wordt de hele organisatie sterker van.

Jouw leiderschap is niet los te zien van de rest van de organisatie.

Ontwikkeling van jouw organisatie is een continu proces. Het houdt nooit op en vraagt van jou daadkrachtig en slagvaardig leiderschap, vanuit een heldere langetermijnvisie, verbindend en in interactie met alle betrokkenen. Samen met je team zet je doelstellingen om in concrete resultaten, voor de kinderen, de jongeren, elke dag weer. Inzicht in elkaars kwaliteiten, krachten en valkuilen, het managen van verwachtingen, effectieve en transparante communicatie, een positieve aanspreekcultuur, een kritisch zelfreflectief vermogen en een juiste taakverdeling versterken en leiden tot betere samenwerking en een sterker en professioneler team.

Vinden jij en jouw (management)team dat er ontwikkeling, verbetering, verandering noodzakelijk of gewenst is in jullie organisatie? Of vindt een deel van het team dit wel en is een ander deel minder enthousiast en willen jullie daar graag ondersteuning, begeleiding, training en advies bij? Mijn inspanningen leveren een bijdrage aan jouw persoonlijke en professionele groei, die van jouw MT en jouw team. En daarmee aan de groei van je organisatie.

Graag ben ik van betekenis voor jou en jouw (management)team in deze mooie processen, jullie worsteling, het wel willen maar nog niet exact weten.

Advies op maat

Een adviestraject is altijd op maat. Ik werk aan individuele vraagstukken en teamvraagstukken. Met jou en desgewenst met jouw (management)team. Hoe het traject er exact uit gaat zien, hangt af van jouw/jullie wensen.

Ik kan betekenisvol voor jou/jullie zijn als sparringpartner, klankbord, onderzoeker, (team)coach, adviseur, ondersteuner en begeleider. In het verzorgen van werving & selectie van nieuwe collega’s. En als mens. Met mijn objectieve en frisse blik van buiten, plaats ik zaken in ander perspectief. Ik maak kansen zichtbaar die jij of mensen in jouw eigen organisatie wellicht niet meer zien.

Wil je meer weten over mijn aanpak? Neem dan contact met me op voor een persoonlijk en verdiepend gesprek.

‘Tineke is een geweldige collega om mee te werken; een warm persoon en een professional waar je op kunt rekenen. Ze is zeer ervaren in het coachen en trainen/opleiden van leidinggevenden en teams in het basisonderwijs. Tineke staat bekend om haar heldere analyses, het omgaan met moeilijke situaties en haar sterk probleemoplossend vermogen.’ Jos Gerards, Passend Onderwijs & Governance

Lezen wat anderen nog meer over mij zeggen?