OVER MIJ

Op mijn derde mocht ik naar de kleuterschool. Zo ging dat toen bij ons in het dorp. Er waren maar weinig kinderen en de school was blij met ieder kind. Ik vond het heerlijk. In de – toen nog – eerste klas wist ik al wat ik ‘later’ wilde worden. Juf Remkes was mijn grote voorbeeld: dat wilde ik ook!

Juf Remkes gaf de kinderen het gevoel dat ze alles konden en als dat niet lukte, dat ze het konden leren. Ze gaf vertrouwen en ruimte om te groeien, te ontwikkelen en … om fouten te maken. Ieder kind werd gezien en deed ertoe. We mochten zijn wie we waren. We werden uitgedaagd onze grenzen te verleggen, nieuwe dingen te proberen, trots te zijn op onszelf, vanuit intrinsieke motivatie. Een mooie herinnering die ik door de jaren heen altijd met me mee heb gedragen. Dat gunde ik alle kinderen!

Vanuit dit autobiografisch perspectief startte ik op mijn 21ste als leerkracht, eerst in het speciaal onderwijs en later in het regulier basisonderwijs. In de jaren daarna leerde ik alle facetten van het onderwijs kennen; als leerkracht in de verschillende groepen, als bouwcoördinator, directeur, algemeen directeur, bestuurder en toezichthouder. En als trainer, begeleider, adviseur, mede-ontwikkelaar en opleider van de schoolleidersopleiding, assessor en gecertificeerd coach. 

Leiderschap en communicatie zijn mijn sleutelwoorden geworden, over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. Mijn sleutelwoorden zijn toepasbaar op ieder mens en iedere organisatie, waar en op welk niveau je ook werkt. 

Ik verzamelde door de jaren heen een aantal competenties en eigenschappen die ik meeneem en inbreng als we samen een uitdaging aangaan: enthousiast, authentiek, betrokken, daadkrachtig, open, direct, soms confronterend, goed kunnen luisteren en analyseren, empathisch en loyaal aan mezelf en aan de persoon, de organisatie waaraan ik me verbind. 

Persoonlijke en professionele groei

Ik gun ieder kind een ‘juf Remkes’ en – als metafoor gezien – iedere professional een leidinggevende als “juf Remkes”.
Met al mijn opgedane (levens)ervaringen, kennis, kunde en vaardigheden kan ik een zinvolle bijdrage leveren aan die prachtige opdracht die een grote groep professionals op alle niveaus in de (onderwijs)organisaties elke dag weer zo serieus neemt. Om jou te inspireren de verandering te zíjn die je graag wil zien, zodat jij in je leiderschap groeit, jouw organisatie zich ontwikkelt en nóg krachtiger wordt neergezet.